ביטוח תרופות פרטי: כי סל התרופות אכזר

לרגל קביעת סל התרופות שהותירה מאוכזבים רבים, קבלו את מדריך ביטוח תרופות פרטי. ביטוח תרופות פרטי נועד לסייע לאדם במימון תרופות שלא כלולות בסל. מהו ביטוח תרופות, ואילו ביטוחים קיימים
ד``ר אודי פרישמן
| 22/12/2008 |
צפיות: 11,466
בשבוע שעבר, בתום ארבעה חודשי דיון ועבודה, גיבשו חברי ועדת סל התרופות רשימה של 83 תרופות חדשות שיינתנו לחולים במימון המדינה.

החדשות הטובות: 83 תרופות חדשות יצטרפו לסל התרופות. החדשות הרעות: תרופות רבות אחרות נשארו בחוץ. בין הנפגעים נמצאים חולי פרקינסון, חולות סרטן שד גרורתי, חולי סרטן של מערכת העיכול, חולים בניוון רשתית העין ועוד.

בעת זו, מעניין לדון בפוליסות הביטוח הרבות הקיימות לכיסוי תרופות שאינן בסל. לאחרונה פרסמו חברות הביטוח את הפוליסות החדשות לכיסוי תרופות שאינן בסל הבריאות, הכוללות את הנחיות הפקוח של משרד האוצר.

מטרת האוצר היתה למיטב הבנתי, להבטיח מצב בו אדם שרוכש את הפוליסה לכיסוי בגין תרופות שלא בסל, ידע שהוא מכוסה. אם הוא לא יהיה זכאי לתרופה במסגרת סל הבריאות יקבל אותה במסגרת הביטוח הפרטי שרכש. זו ציפייה לגיטימית של כל לקוח וזו צריכה היתה להיות מטרת האוצר בהנחיות שפרסם.

למידע נוסף על ביטוח תרופות, סל התרופות ועוד, היכנסו לפורומים:
פורום ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי
פורום זכויות רפואיות
פורום ייעוץ תרופתי
פורום סרטן השד
פורום סרטן (אונקולוגיה)

כל חברות הביטוח יישמו את הוראת הפקוח, חלק קטן מהן הוסיפו על הוראות המינימום של החוזר. אולם, הרוב הגדול של החברות אימצו את החוזר כלשונו.

מהות הכיסוי. כל החברות יכסו תרופה על פי ההגדרה המקובלת, חברת הפניקס הרחיבה את הכיסוי ותכסה גם תוספי מזון הניתנים בשילוב עם טיפול תרופתי וכן, תפצה את המבוטח בפיצוי יומי במקרה של טיפול כמותרפי.

תרופה חלופית. מרבית חברות הביטוח אינן מתנות את הפעלת הכיסוי בהעדר תרופה חלופית בסל הבריאות, בחלק מהחברות ההתניה הזו קיימת. כלומר, אם בסל הבריאות קיימת תרופה אחרת שיכולה להשיג את אותם יעדי טיפול, הפוליסה לא תכסה את התרופה שאינה נכללת בסל. להלן הפירוט לפי חברות הביטוח הקיימות:

הראל: אין התניה
הפניקס: אין התניה
כלל בריאות: אין התניה
מנורה: ישנה התניה
מגדל: אין התניה
אליהו: ישנה התניה
איילון: אין התניה
ביטוח ישיר: ההשתתפות העצמית גבוהה יותר לתרופה חלופית
הכשרת הישוב: אין התניה

סכום ביטוח. סכום הביטוח לכלל מקרי הביטוח בכל הפוליסות הוא גבוה מעבר לנדרש. מעבר לגימיק שיווקי, הוא אינו נושא בחובו כל משמעות פרקטית.

סכום ביטוח למקרה ביטוח. סכום הביטוח למקרה ביטוח בודד בכל הפוליסות מספיק בהחלט לצרכים הקיימים בשוק. הסטטיסטיקה היבשה מדברת על סכומי ביטוח נדרשים, נמוכים משמעותית מסכומי הביטוח למקרה ביטוח שמציעות הפוליסות השונות בשוק.

הראל: מיליון מתחדש כל שלוש שנים.
הפניקס: מיליון לכל קבוצת מחלות, מתחדש כל שנתיים. שני מיליון למחלות נדירות.
כלל בריאות: חמישה מיליון ש"ח.
מנורה: מליון וחצי למקרה ביטוח ראשון ומיליון למקרה ביטוח שני.
מגדל: מיליון.
אליהו: מיליון.
איילון: מיליון מתחדש כל שלוש שנים.
ביטוח ישיר: מיליון ₪ לכל מקרה ביטוח ומליון וחצי למקרה ביטוח שהוא סרטן.
הכשרת הישוב: מיליון.

סף פיצוי או השתתפות עצמית בסיסית. תשלום ראשוני שעל המבוטח לשלם לפני שהזכאות על פי הפוליסה עבור מקרה הביטוח תיכנס לתוקף. במרבית חברות הביטוח אין דרישה לסף פיצוי, בחברת אליהו קיימת דרישה לסף פיצוי בגובה של 1,500 ₪ ובביטוח ישיר סף הפיצוי עומד על 2,000 ₪.

השתתפות עצמית. בעבר ההשתתפויות העצמיות היו גבוהות והיקשו על מימוש הזכאות על פי הפוליסה. בפוליסות החדשות הקטינו החברות את גובה ההשתתפות העצמית לסכומים סבירים שמטרתם העיקרית היא למנוע ניצול הפוליסה לתרופות שעלותן שולית. בחלק מהחברות קיימת עדין השתתפות עצמית באחוזים, מגבלה שפוגעת מאוד באיכות הביטוח.

הראל: 400 ₪ למרשם לחודש ו-800 ₪ למרשם של תרופות יתום או לתרופות לא רשומות. אין השתתפות עצמית לתרופה שעלותה החודשית מעל 10,000 ₪.

הפניקס: 350 ₪ על בסיס פרנצ'יזה. אם עלות של שתי תרופות ראשונות בחודש תעלה על 700 ₪, לא תהיה השתתפות עצמית לתרופה השלישית ואילך. תרופה שנרכשה שלא באמצעות ספק שבהסכם, השתתפות עצמית תעמוד על 20% מעלות התרופה.

כלל בריאות: אין השתתפות עצמית לתרופה שעלותה מעל 500 ₪, השתתפות עצמית של 200 ₪ לתרופות שמחירן עד 500 ₪.

מנורה: 400 ₪.

מגדל: 500 ₪.

אליהו: 300 ₪ או 5% מעלות המרשם הגבוה מביניהם.

איילון: 400 ₪ לתרופות שעלותן עד ל 8,000 ₪. אין השתתפות עצמית לתרופות שעלותן מעל 8,000 ש"ח.

ביטוח ישיר: 150 ₪ או 5% מעלות המרשם. במידה וקיימת תרופה חלופית 300 ₪ או 10% מעלות המרשם הגבוה מביניהם.

הכשרת הישוב: 300 ₪ או 750 ₪ על פי בחירת המבוטח. הפרמיה משתנה בהתאם.

פיצוי למקרה של רכישת התרופה במסגרת הביטוח המשלים. בחלק מהחברות יקבל המבוטח פיצוי אם ירכוש את התרופה במסגרת הביטוח המשלים.

בחברת הראל יקבל החזר של ההשתתפות עצמית שנדרש לשלם, בחברת הפניקס יפוצה בגובה של 15% מעלות התרופה ובחברת מנורה יקבל החזר של ההשתתפות העצמית ששילם ובנוסף פיצוי חודשי בגובה של 10% מהמחיר המרבי לתרופה ולא יותר מ-1,500 ש"ח.

אומנם נכון להיום, כאשר הביטוחים המשלימים אינם מורשים עוד לשווק כיסוי לתרופות שלא בסל, המשמעות של הטבה זו שולית, אולם במחוזותינו, מאחר ואיש אינו יודע מה ילד יום, יש להטבה זו ערך ביטוחי. זאת ועוד, הטבה זו יכולה לתת מענה לכל אותו ציבור שבבעלותו מספר ביטוחים.

Off Label. הפוליסות מכסות תרופות שרשומות בישראל לצורך הרפואי בגינו הן נדרשות למבוטח - ההתוויה הנדרשת - ואינן נכללות בסל הבריאות.

בנוסף הפוליסות מכסות גם תרופות שאינן רשומות בישראל להתוויה הנדרשת ובלבד שהן רשומות לאותו צורך רפואי (לאותה התוויה) במדינה אחרת הנכללת ברשימת מדינות המצוינת בפוליסה - רשימת המדינות המוכרות. תרופות אילו שאינן רשומות בישראל להתוויה הנדרשת נקראות בלשון הפוליסה.

כתבות בנושא סל התרופות:
"להוסיף לסל התרופות 600 מיליון ש"ח"
סרטן השד: התרופות המיועדות לסל
וידאו: לעצור את הגרורות של סרטן השד
הר"י מקימה ועדת סל תרופות חלופית
תרופות המועמדות לסל התרופות 2008

תרופות Off Label או תרופות לא רשומות. במקרים בהם התרופה אינה רשומה באף אחת מהמדינות המוכרות, לא תכוסה התרופה במסגרת הפוליסה.

תרופות לסרטן. לגבי תרופות לסרטן המכונות בפוליסות גם תרופות המטו אונקולוגיות, תכסה הפוליסה גם תרופות שאינן רשומות באחת המדינות המוכרות ובלבד שהתרופה תוכר כיעילה על פי קריטריונים מוגדרים, במסגרת אחד או יותר ממאגרי מידע או בפרסומים רשמיים של גופים מורשים שפרטיהם מצוינים בפוליסה – "רשימת הפרסומים".

מגבלה זו היא בעייתית ועשויה לגרום למצב שחלק מהמבוטחים, אשר יזדקקו לטיפול בתרופות ייחודיות כמוצא אחרון לטיפול בבעיה רפואית קשה ממנה הם סובלים, "יפלו בין הכיסאות".

בפוליסות של חברת הראל וכלל בריאות, יכוסו גם תרופות שאינן תרופות לטיפול בסרטן, גם אם הן אינן רשומות במדינות המוכרות אבל מצוינות על פי התנאים הנדרשים בפוליסה ברשימת הפרסומים.

תרופות יתום. תרופות יתום הן תרופות המיועדות לטיפול במחלות נדירות ובדרך כלל אינן רשומות במדינות המוכרות. הראל, הפניקס, כלל בריאות ומנורה מתייחסות לנושא ומציעות פתרון ביטוחי גם לקבוצת תרופות אילו.

מימון עלות מתן התרופה. בחלק מהפוליסות ישתתף המבטח בכיסוי הוצאות הכרוכות במתן התרופה. במרבית המקרים הכיסוי שולי ולאמיתו של דבר מכוסה במסגרת קופת חולים ולא נדרש למימון פרטי.

הראל: עד 60 יום לתרופות שכוסו במסגרת הביטוח בסכום הנקוב בדף הרשימה.
הפניקס: מכוסה.
כלל בריאות: 150 ₪ ליום ועד 30 יום.
מנורה: 200 ₪ ליום עד 30 יום.
מגדל: 200 ₪ ליום עד 30 יום.
אליהו: עד 450 ₪.
איילון: 180 ₪ ליום ועד 30 יום.
ביטוח ישיר: 150 ₪ ליום ועד 30 יום.
הכשרת הישוב: מכוסה עד 10,000 ₪ לתרופה ו 20,000 לטיפול כמוטרפי, השתתפות עצמית 100 ₪ למרשם.

הסייגים והחריגים במרבית הפוליסות דומים, חשוב לציין כי בכל הפוליסות קיים חריג לתרופות ניסיוניות, אולם באף אחת הפוליסות אין הגדרה מספיק טובה לטעמי מה היא תרופה ניסיונית.

מי הפוליסה טובה ביותר? קשה לקבוע, אין ספק שהפוליסות המוצעות טובות יותר מחלק ניכר מהפוליסות שנמכרו ושווקו עד לאחרונה. יחד עם זאת, לצערי אף אחת מהפוליסות לא נותנת מענה מלא לציפייה הסבירה של לקוח הדיוט שאומר לעצמו בתומו - "כאשר אני רוכש ביטוח פרטי לתרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות לא יהיה מצב בו אפול בין הכיסאות, מה שלא יכוסה במסגרת קופת חולים בטוח יכוסה במסגרת הביטוח הפרטי".

מאחר והפוליסות עדין חדשות והניסוחים וההגדרות טרם עמדו במבחן משפטי, אני מציע לכל מבוטח שתביעתו בגין כיסוי לתרופה שאינה כלולה בסל הבריאות נדחתה, לא להרים ידיים ולבחון את הסיבות לדחייה בעיניים מקצועיות כי הדחייה בהחלט אינה סוף פסוק.

משרד האוצר פעל בנחישות לשיפור המצב ששרר בשוק עד לאחרונה ועשה כברת דרך ניכרת בתחום. אך טוב יעשה אם יבחן פעם נוספת את התקנות שתיקן, ויתאים אותן לציפייה הבסיסית של האזרח התמים שכל מבוקשו הוא לישון בשקט בלילה.

דרג עד כמה מאמר זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר


* המידע המופיע כאן אינו מהווה המלצה לנקיטת הליך רפואי כזה או אחר. כל המסתמך על המידע המוצג עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה בכפוף לתנאי השימוש באתר