המדריך הבסיסי לזכויות שלך כחולה

האם ידעתם שאתם זכאים לעבור מקופת חולים אחת לאחרת לפי בחירתכם? או שיש לכם את הזכות המלאה לבקש חוות דעת נוספת מהגוף המטפל בכם? או שאתם קובעים אם אתם רוצים לעבור טיפול או לא? עו"ד אהובה טיכו מגישה לכם את כל המידע על הזכויות שלכם כחולים
מאת עו"ד אהובה טיכו
| 25/03/2010 |
צפיות: 4,424
זכויות החולה מוסדרות כיום ב'חוק זכויות החולה' שנחקק בשנת 1996 וב'חוק ביטוח בריאות ממלכתי' משנת 2004.
חוקים אלו מגדירים את זכויות החולים לקבל טיפול רפואי ואת חובות הרופאים, המטפלים והמוסדות הרפואיים:

1. חוות דעת נוספת. כל מטופל זכאי לבקש מהמוסד הרפואי בו הוא מטופל או להשיג בעצמו - על חשבונו - חוות דעת נוספת הנוגעת למצבו הרפואי ולדרכי הטיפול האפשריות בו. המוסד הרפואי מחויב לסייע לך במימוש זכות זו.

2. הזכות לעבור ממוסד רפואי אחד לאחר ומרופא אחד לאחר. למטופל זכות לעבור ממוסד רפואי אחד למשנהו ומרופא אחד למשנהו, בהתאם לתנאים הנהוגים, והמטפלים והמוסדות הרפואיים מחויבים בשיתוף פעולה כדי להבטיח המשך טיפול נאות.

3. הזכות למידע בנוגע לטיפול. לא ניתן לטפל בחולה, אלא אם נתן את הסכמתו לכך. ההסכמה צריכה להיות "מדעת", כלומר, הסכמה המבוססת על ידע.

על המטפל חלה חובה לידע את המטופל בכל הפרטים הרלוונטיים לאבחנה, מהו הטפול המוצע והאם קיימים טיפולים חלופיים, מהו מהלך המחלה הצפוי, מהם הסיכונים והסיכויים שבטיפולים השונים והאם קיים סיכון בהעדר טיפול. על בסיס מידע זה מסכים המטופל לקבל את הטיפול.

4. הזכות לקבלת העתק מהתיק הרפואי. לכל מטופל יש זכות לקבל מכל מטפל שלו בהווה ובעבר העתק מכל המידע המצוי ברשומה הרפואית שלו (סייג לזכות זו - כאשר המידע לדעת המטפל עלול לגרום נזק למטופל).

רוצים לדעת מהי רשלנות רפואית? היכנסו לפורום

5. הזכות לקבלת טיפול רפואי ללא הפליה. כל מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי מהקופה לה הוא שייך וזאת ללא כל הפליה על רקע, גזע, דת או מין.

זכותנו לדעת, מה המדינה תעשה בנוגע לחיידקים?
בתי החולים ממחזרים ציוד? שיגלו לנו
מזלזלים בנו? המדינה מפרה את חוק בריאות ממלכתי
קמת יום אחד וגילית שאתה אבא? יש לך מה לקרוא

6. הזכות לעבור מקופת חולים אחת לשנייה. מבוטח המקבל שירותים מקופה מסויימת יכול לעבור לאחרת עפ"י בחירתו ורצונו, בהתאם לכללים על פי החוק.

קופות החולים חייבות לקבל כל אזרח שמעוניין להצטרף לשורותיהן ללא כל תנאי וללא הפליה מטעמי גיל או מצב בריאות. (חשוב לציין כי השירותים המשלימים יכולים להיות מותנים בתקופת המתנה). המעבר מתבצע בסניפי הדואר.

7. הזכות למידע בדבר זהות המטפל. לכל מטופל שמורה הזכות לדעת מי מטפל בו, מה תפקידו ומהי הכשרתו.

8. הזכות לשמירת הפרטיות, לצנעת הפרט ולחיסיון המידע הרפואי. המטופל זכאי לשמירת פרטיותו וצנעת הפרט שלו. המטפל וקופת החולים או כל מוסד רפואי מחוייבים לשמור בסוד כל מידע רלוונטי למטופל. המטופל הוא היחיד שיכול לוותר על החיסיון לטובת אחר. פגיעה בחיסיון המידע הרפואי הנה עבירה פלילית ועוולה אזרחית.

9. למי ניתן לפנות אם פגעו בזכויותיך? להלן שני גופים שיסייעו לכם:

נציב הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. תפקידו לטפל בתלונות כנגד קופות החולים או מטעמם בכל הקשור למילוי תפקידם לפי החוק. כתובת: רח' רבקה 29 י"ם / פקס: 02-6714308 / מייל: kvilot@moh.health.gov.il

האגודה לזכויות החולה. טלפון: 03-6022934 / מייל: info@patients-rights.org

דרג עד כמה מאמר זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר


* המידע המופיע כאן אינו מהווה המלצה לנקיטת הליך רפואי כזה או אחר. כל המסתמך על המידע המוצג עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה בכפוף לתנאי השימוש באתר